Identifikace a využití potenciálu zlepšení

Pokud chcete dosáhnout úspěchu u zákazníků prostřednictvím dlouhodobě vysoce kvalitních produktů a nadprůměrné přesnosti dodávek je nezbytné co nejrychleji identifikovat potenciál pro zlepšení a v plné míře tento potenciál využít. SupplyOn Performance Monitor automatizuje a standardizuje způsob, jakým jsou údaje o posouzení komunikovány. Tak budete vždy přesně vědět, jak váš zákazník hodnotí vaši práci. Systematické hodnocení vám pomáhá implementovat účinné řízení kvality a získat trvale udržitelnou konkurenční výhody.

Tento nástroj umožňuje našim dodavatelům včas identifikovat problémové oblasti a rychle zavést protiopatření. To vede k podstatnému zlepšování procesů. Zaznamenali jsme, že naši dodavatelé pravidelně používají službu Performance Monitor, protože to považují za prostředek k posílení své konkurenceschopnosti.

Jürgen Oberle, Head of Business Process Quality Management, Continental Automotive Systems

Jak služba Performance Monitor pracuje

Jako registrovaný uživatel se jednoduše přihlaste k online platformě SupplyOn a získejte tak přístup k informacím. SupplyOn Performance Monitor zobrazuje klíčové údaje, jako je kvalita produktu a spolehlivost dodávek. Získáte podrobný přehled o tom, jak vaši zákazníci celkově hodnotí vaši práci. Kdykoli můžete od různých zákazníků ve standardním formátu získat aktuální údaje o hodnocení a analyzovat je různými způsoby. Konsolidované hodnocení poskytuje přehledné informace o vašem aktuálním hodnocení kvality u vašich zákazníků. Důvěrnost je plně zaručena. Pouze vy a společnost, která předložila konkrétní hodnocení, máte přístup k údajům hodnocení.

Performance Monitor nabízí řadu analytických možností:

  • Volby pro redukci a upřesnění údajů, od úrovně skupiny po úroveň oddělení, pomáhají rychle identifikovat možné slabé stránky již v počáteční fázi.
  • Grafická prezentace historických informací ilustruje vývoj vaší výkonnosti v čase.

Výhody pro vás

  • Pravidelná zpětná vazba od zákazníků vám umožňuje cíleně zlepšovat vaše služby a tím zvyšovat spokojenost zákazníků.
  • Řada analytických funkcí zjednodušuje interpretaci hodnotících údajů.
  • Použití tohoto účinného a transparentního nástroje pro správu zvyšuje vaši konkurenceschopnost.

Funkce Social Collaboration ve službě SupplyOn Performance Monitor

Funkce Social Collaboration vám umožní komunikovat se svým zákazníkem o konkrétní transakci přímo ze služby SupplyOn Performance Monitor. Přínosy: komunikace probíhá způsobem, který je přímo spojen s daným případem, a nikoli prostřednictvím schránek s doručenu poštou u jednotlivých osob. Celá komunikace je proto komplexně dokumentována a všichni zúčastnění mají přístup ke stejným informacím. . Další informace o službě SupplyOn Social Collaboration