Řešení stížností rychle a transparentně

Řešení stížností zákazníků je velmi kritický proces, který vyžaduje strukturovaný a transparentní přístup. Právě v takovém případě může pomoci řešení SupplyOn Problem Solver. Řešení je založeno na procesu 8D, který je nyní zaveden jako strukturovaný postup pro řešení a prevenci chyb. Problémy mohou být eliminovány účinně a trvale. Bráníte opakování chyb, snižujete náklady na řízení kvality a zajišťujete větší spokojenost zákazníků.

Co je proces 8D?

Standardizovaný proces 8D zahrnuje osm kroků vyřizování stížností, které jsou zdokumentovány v jedné zprávě 8D:

1. Vytvoření týmu
2. Popis problému
3. Okamžitá opatření pro minimalizaci škod
4. Zjištění příčiny (s analýzou požadavků metodou Ishikawa, 5-Why)
5. Definice opatření k odstranění příčiny a vyřešení problému
6. Zavedení a monitorování opatření
7. Definice opatření pro neustálé zvyšování kvality (v případě potřeby pomocí analýzy drill wide)
8. Konečná zpráva

Jak proces 8D v systému SupplyOn pracuje

Budete informováni e-mailem, když vám zákazník pošle stížnost prostřednictvím nástroje SupplyOn Problem Solver. Jako registrovaný uživatel se jednoduše přihlaste k online platformě SupplyOn. Následně vyřešíte stížnost online* v nástroji Problem Solver pomocí popsaných 8 kroků, nahrajete všechny potřebné dokumenty a odešlete je zpět zákazníkovi. Během celého procesu vidíte vy i váš zákazník stejné dokumenty a současný stav zpracování. Všechny informace jsou strukturovány a vyměňovány a dokumentovány způsobem, který je viditelný pro všechny zúčastněné. Můžete si stáhnout přehled všech stížností ve formátu Excel – podle potřeby, a to buď s předdefinovanými standardními analýzami nebo pro vlastní zpracování.

Výhody pro vás

  • Elektronická komunikace se systémem SupplyOn zaručuje, že budete okamžitě informováni o nové stížnosti a neztratíte žádný čas.
  • Automatická e-mailová upozornění vám pomohou s včasným zavedením opatření.
  • Vyhnete se opakovaným chybám, zvýšíte kvalitu produktů a budete se těšit z větší spokojenosti zákazníků.

Funkce Social Collaboration ve službě SupplyOn Problem Solver

Funkce Social Collaboration vám umožní komunikovat o dotazech od zákazníka ke konkrétní transakci přímo ze služby SupplyOn Problem Solver. Přínosy: komunikace probíhá způsobem, který je přímo spojen s daným případem, a nikoli prostřednictvím schránek s doručenu poštou u jednotlivých osob. Celá komunikace je proto komplexně dokumentována a všichni zúčastnění mají přístup ke stejným informacím. Další informace o službě SupplyOn Social Collaboration

* Jednoduchá integrace s rozhraním dodavatele pro funkci Problem Solver

Nabízíme standardní rozhraní pro interní systémy kvality pro dodavatele, kteří musí řešit velmi časté stížnosti od svých zákazníků. Prostřednictvím tohoto rozhraní jsou všechny stížnosti automaticky přeneseny z funkce Problem Solver do vlastního softwaru CAQ dodavatele a interně vytvoření zprávy 8D jsou následně automaticky předány zpět do funkce Problem Solver a tím i k zákazníkovi. V případě zájmu se na nás obraťte: E-mail