Právní Prohlášení

Copyright: Všechna práva vyhrazena.


Webové stránky obsahují texty, obrázky, videa a další obsah, který je chráněn exkluzivními autorskými právy a dalšími právy průmyslového vlastnictví, která vlastní společnost SupplyOn AG nebo v některých případech i třetí strany. Webové stránky spolu se svým obsahem nesmějí být reprodukovány, distribuovány, upravovány, uchovávány nebo zpřístupňovány třetím osobám pro komerční účely.

Odpovědnost společnosti SupplyOn AG

Obsah těchto webových stránek je poskytován pouze pro obecné informační účely. Webové stránky vytvořila společnost SupplyOn AG s maximální možnou péčí. Nicméně společnost není schopna poskytnout žádnou záruku, že informace obsažené na webových stránkách jsou správné a přesné.

Podle § 7 odst. 1 německého zákona TMG (German Telemedia Act) společnost SupplyOn AG jakožto poskytovatel služby odpovídá za informace, které poskytuje na této webové stránce, v souladu s platnými obecnými právními předpisy. Společnost SupplyOn AG není povinna sledovat žádné externí informace, které poskytuje nebo uchovává, ani zjišťovat okolnosti, které naznačují nezákonné činnosti. Jakákoli povinnost odstranit informace nebo zabránit jejich použití, v souladu s platnými obecnými právními předpisy, zůstává tímto nedotčena.

Webové stránky společnosti SupplyOn AG obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Společnost SupplyOn AG se distancuje od veškerého obsahu třetích stran, na který je odkazováno prostřednictvím odkazů, a nemá žádný vliv na obsah jakýchkoli propojených webových stránek. Za tento obsah jsou vždy odpovědní příslušní poskytovatelé nebo provozovatelé. V době, kdy byly vytvořeny odkazy na webové stránky třetích stran, nebyl na těchto stránkách žádný zjevně nezákonný obsah. Společnost SupplyOn AG pravidelně zkoumá, zda odkazy nevedou na stránky s nezákonným obsahem, a okamžitě je odstraní, pokud došlo k porušení zákona.

Od redakčního týmu

Ochrana dat se vztahuje také na naše vlastní údaje zveřejněné na těchto webových stránkách. Použití kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, jakož i e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání nevyžádaných informací, je zakázáno. Společnost SupplyOn AG a všechny osoby uvedené na těchto webových stránkách tímto vylučují jakékoli komerční použití a postupování dat. Právo je výslovně vyhrazeno na přijímání právních opatření proti odesílatelům tzv. nevyžádané pošty, ve které dochází k porušování tohoto zákazu.