SupplyOn Pro Dodavatele

Co je systém SupplyOn?

Před více než 15 lety vzniklo řešení SupplyOn jako společná vize několika dodavatelů z automobilového průmyslu: namísto mnoha individuálních portálů byla vytvořena jedna sdílená online platforma. Tato platforma umožňuje elektronickou manipulaci se všemi procesy ve vztahu zákazník-dodavatel. To zahrnuje procesy nákupu, logistiky a řízení kvality, které nemohou být snadno spravovány faxem, aplikací Excel a e-mailem. Systém SupplyOn má jeden cíl: umožnit efektivní spolupráci mezi kupujícími společnostmi a jejich dodavateli prostřednictvím jedné centrální webové platformy.

Přínosy pro vás

  • Jako dodavatel můžete komunikovat v celém světě s různými zákaznickými místy a závody prostřednictvím jedné centrální platformy.
  • Můžete centrálně definovat, který správce účtu bude zodpovědný za podnikové procesy, a stanovit zástupce. Jste tak schopni optimalizovat komunikační procesy zaměřené na zákazníka.
  • Automatické připomínání a zprávy o stavu pomáhají snižovat zátěž správců účtu v jejich každodenní práci.
  • Těžíte z lepší kvality dat a vyšší transparentnosti ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem a zvyšujete tím také spokojenost svých zákazníků.

Kdo může použít systém SupplyOn?

Předpokladem pro registraci dodavatele v systému SupplyOn jsou navázané obchodní vztahy se společnostmi, které používají systém SupplyOn ke komunikaci se svými dodavateli. Tyto společnosti vás budou aktivně vyzývat, abyste se zaregistrovali v systému SupplyOn jako dodavatel.