Rychlejší zavádění zlepšovacích opatření

Při spolupráci se svým zákazníkem musíte vždy znovu definovat opatření pro optimalizaci kvality procesů a produktů. Typickým příkladem jsou zákaznické audity, k jejichž splnění jsou nutné určité podmínky.

V případě jasného zadání a sledování definovaných opatření Vám pomůže řízení akcí pomocí SupplyOn. Přes centrální, společnou platformu si můžete se svými zákazníky vyměňovat informace ohledně jednotlivých opatření, odpovědností i termínů, a také s tímto související soubory. Díky tomu dochází k výraznému snížení úsilí, které je vynakládáno na realizaci zlepšovacích opatření.

Tak funguje řízení akcí pomocí SupplyOn

Jakmile Váš zákazník pro Vaši organizaci vytvoří plán opatření v rámci řízení akcí přes SupplyOn, jste o tom informováni prostřednictvím e-mailu. Jakožto již zaregistrovaný uživatel se jednoduše přihlásíte do platformy SupplyOn. Tam máte možnost definovat kroky, které jsou nutné pro zpracování plánu opatření, a ustanovit odpovědné osoby či určit termíny.

Všechny odpovědné osoby ve Vaší organizaci budou o přidělení úkolu automaticky informovány e-mailem. Během celého procesu zpracování máte Vy i Váš zákazník stejný přehled o opatřeních, přílohách a aktuálním stavu zpracování.

Můžete si založit libovolné množství šablon pro akční plány. Tyto předlohy optimálním způsobem odrážejí Vaše individuální požadavky a obchodní procesy – jak interní, tak i realizované společně s Vašimi zákazníky. Tak je usnadňována a urychlována práce s řízením akcí pomocí SupplyOn.

Vaše výhody

  • Zvyšujete kvalitu Vašich procesů a produktů, a současně můžete strukturovaně, transparentně a při integraci všech zúčastněných stran zpracovávat a plynule zavádět zlepšovací opatření.
  • Snižujete své manuální úsilí vynakládané na zavádění zlepšovacích opatření, protože je můžete provádět přes centrální platformu.
  • Díky rychlé realizaci zlepšovacích opatření zvyšujete spokojenost svých zákazníků.