Zjednodušená spolupráce s vašimi zákazníky z leteckého průmyslu

Úzká a intenzivní spolupráce v leteckém průmyslu na několika úrovních dodavatelského řetězce vyžaduje mimořádně účinné konzultační a komunikační procesy. To je dosažitelné pouze s použitím kompletního elektronického zpracování ve všech společnostech.

To je přesně to, co nabízí produkt SupplyOn AirSupply: řešení procesů řízení dodavatelského řetězce během celého výrobního cyklu. Díky společné iniciativě BoostAeroSpace založené předními evropskými společnostmi z leteckého průmyslu můžete produkt AirSupply využít pro spolupráci s více zákazníky. To znamená, že máte přístup k informacím relevantním pro procesy, a to od různých obchodních partnerů ve standardním formátu prostřednictvím jedné centrální platformy.

Jak produkt AirSupply funguje

Produkt SupplyOn AirSupply uplatňuje strukturovaný přístup k výměně informací – od předběžného plánování a koordinace požadavků na materiál a spolupráce na objednávkách až po dodání a platbu. Zprávy o stavu činí jednotlivé procesní kroky transparentními a pomáhají ošetřit výjimky.. Atraktivní uživatelské rozhraní, které lze přizpůsobit požadavkům uživatelů, usnadňuje každodenní úkoly.

Vaše možnosti připojení

  • WebEDI: Připojení WebEDI vyžaduje počítač, prohlížeč a přístup k internetu pro účely výměny informací s vašimi obchodními partnery. Data lze snadno stáhnout pro další interní zpracování.
  • M2M: Integrace M2M (machine-to-machine) poskytuje rozhraní pro vaše interní systémy. Popisy formátů pro příslušné obchodní procesy jsou vzájemně vyměňovány a převáděny na formáty, které jsou čitelné pro vaše interní systémy.

Výhody pro vás

  • Zvýšíte spolehlivost plánování naplánováním a odsouhlasením materiálových požadavků předem; procesy sdílené se zákazníky jsou transparentnější a sledovatelné prostřednictvím online spolupráce.
  • Urychlíte komunikační procesy a omezíte administrativní zátěž.
  • Pracujete společně s několika obchodními partnery prostřednictvím jedné centrální platformy a přijímáte data týkající se procesů ve standardním formátu.

Co je to BoostAeroSpace?

Vývoj produktu AirSupply vychází z iniciativy zaměřené na standardizaci procesů a datových formátů v rámci evropského leteckého průmyslu. Za tímto účelem společnosti Airbus, Dassault Aviation, EADS, Safran a Thales založily společnost BoostAeroSpace. Cílem tohoto společného podniku je kromě jiného komunikovat s dodavateli v budoucnu na několika úrovních prostřednictvím jedné centrální platformy SCM pro letecký průmysl.