Collaboration Folders

Jak řešení SupplyOn Collaboration Folders usnadňuje spolupráci s vaším zákazníkem

V mnoha případech jsou informace příliš citlivé nebo soubory příliš velké na to, aby mohly být sdíleny s vaším zákazníkem prostřednictvím e-mailu. S řešením SupplyOn Collaboration Folders vás může váš zákazník pozvat do virtuální projektové místnosti, prostřednictvím které můžete snadno sdílet dokumenty, velké soubory výkresů nebo projektové plány a dokonce je upravovat.

Jak řešení SupplyOn Collaboration Folders funguje

Pomocí flexibilního systému správy autorizace vám zákazník uděluje přístup ke konkrétním složkám ve virtuální projektové místnosti. Jako registrovaný uživatel se jednoduše přihlásíte k online platformě SupplyOn a získáte tak přístup k autorizovaným složkám a souborům, které obsahují. E-mailové zprávy vás automaticky upozorní na přidání nových dokumentů nebo dokončení konkrétních pracovních kroků. Následně se vždy ihned dozvíte, zda na vás čeká nový dokument nebo další krok úprav. Kontrola dokumentů na vstupu a výstupu zajišťuje, že v dané chvíli může dokument upravovat pouze jedna osoba.

Výhody pro vás

  • Často není možné přenášet velké soubory jako přílohu e-mailu. Díky službě Collaboration Folders můžete sdílet velké soubory elektronicky a tím zajistit vysokou kvalitu a bezproblémové předávání interních dat.
  • Nezabezpečené posílání dokumentů e-mailem je eliminováno: mezi vámi a vaším zákazníkem se vyměňují data prostřednictvím virtuální projektové místnosti s chráněným přístupem a antivirovou ochranou.
  • Spolupráce ve virtuální projektové místnosti zajišťuje kompletní dokumentaci – bez ztrácení souborů v e-mailových schránkách.
  • Integrované číslování verzí zajišťuje zachování starších verzí společně vytvořeného dokumentu, ovšem všichni zúčastnění vždy pracují na nejnovější verzi.

Řešení SupplyOn Collaboration Folders je nekomplikovaný nástroj, který je obzvláště užitečný jako způsob, jak zabránit nezabezpečeným e-mailovým procesům během malých společných projektů nebo při průběžné výměně dokumentů s vaším zákazníkem.