Efektivní a systematické logistické a finanční procesy s vašimi zákazníky

Rostoucí tlak na čas a náklady vyžadují, aby všechny procesy mezi obchodními partnery byly efektivní a transparentní. To však nelze provádět faxem, e-mailem a předáváním excelových seznamů. V této situaci vstupuje do hry platforma SupplyOn: Prostřednictvím této webové platformy je totiž možné provádět logistické a finanční procesy velmi efektivně. Urychluje se tak výměna dat se zákazníky a vše je transparentní a ověřitelné. Tím se podstatně snižuje administrativní zátěž na obou stranách.

Týká se to těchto procesů SCM:

  • pokyny k dodání, samostatná objednávka, potvrzení objednávky
  • data o dodání a přepravě
  • pohyby zásob
  • faktura, dobropis, oznámení o platbě

Vaše výhody

  • Zrychlí se vaše komunikace se zákazníkem a sníží se administrativní zátěž na obou stranách
  • Výměna dat se zákazníkem je bezpečnější a spolehlivější a bez narušení médií
  • Vyhnete se manuálnímu zadávání údajů, které je náchylné k chybám

Možnosti připojení

V závislosti na četnosti transakcí a vašem IT prostředí se můžete rozhodnout, zda chcete přenášet údaje prostřednictvím webového rozhraní SupplyOn nebo prostřednictvím přímé integrace do vašich interních systémů.

 

Připojení přes internetový prohlížečPřipojení přes EDI
Potřebujete vlastně jen počítač nebo tablet, prohlížeč a přístup k internetu. Jako zaregistrovaný uživatel se jednoduše přihlásíte do online platformy SupplyOn. Zprávy EDI vašeho zákazníka připraví platforma SupplyOn jako webový formulář, který můžete přijímat přes internet. Data EDI si můžete nejen zobrazit v prohlížeči, ale můžete si je stáhnout k internímu zpracování jako soubor ve formátu CSV. Prostřednictvím prohlížeče můžete data rovněž posílat zpět nebo nahrávat a váš zákazník je pak obdrží jako zprávu EDI.Z platformy SupplyOn obdržíte jednorázově popis formátu EDIFACT pro obchodní procesy vašeho zákazníka. Ty v interním systému IT implementujete jako mapování. Můžete si přitom vybrat mezi dvěma komunikačními kanály. Zprávy si budete vyměňovat buď prostřednictvím OFTP2, nebo prostřednictvím AS2 s použitím zabezpečeného připojení k internetu. Pro komunikaci s dalšími zákazníky prostřednictvím sítě SupplyOn EDI není nutné žádné časově náročné připojování – se systémem SupplyOn EDI máte pouze jedno komunikační spojení. Jediné spojení se systémem SupplyOn tak nahrazuje více propojení s ostatními zákazníky.

Možnosti při předávání faktur přes SupplyOn (elektronická fakturace)

Prostřednictvím online platformy SupplyOn Online můžete sestavovat nebo zadávat faktury či jiné finanční doklady. Předpokladem je, že váš zákazník má tuto možnost aktivovanou a že dokumenty splňují určité požadavky na obsah a formát. Platforma SupplyOn podporuje různé formáty (např. CSV, EDI, XML, PDF) a možnosti připojení. Nebo můžete používat jiného poskytovatele, například Basware, Cegedim nebo Generix, který vaše soubory PDF převede na zprávy EDI.