Vendor Managed Inventory

Optimální plánování výroby s vysokou spolehlivostí dodávek

Aby bylo možné optimálně naplánovat výrobu a zajistit spolehlivé zásobování, potřebujete aktuální informace o aktuálních požadavcích zákazníka. V procesu Vendor Managed Inventory (VMI), který je řízen dodavatelem, vy jako dodavatel přebíráte odpovědnost za plánování skladů zákazníků. Platforma SupplyOn vám umožňuje online přístup ke stavu zásob a plánování požadavků vašeho zákazníka. Potom můžete optimalizovat vlastní plánování výroby a zabránit nedostatkům v dodávkách a současně snížit své náklady.

Zatímco klasické pokyny k dodání nám poskytují pouze informace o časech a množstvích, přístup VMI znamená, že jsme si vědomi skutečné situace zásob našich zákazníků a jsme schopni v rané fázi reagovat na kritický vývoj situace. Náš výrobní a dodávkový proces je pokrokový a nákladově efektivní. A naši zákazníci těží z vysoké spolehlivosti dodávek.

Petra Kaiser, General Manager, Franz Wolf GmbH

Jak rozhraní SupplyOn VMI funguje

Jako registrovaný uživatel se jednoduše přihlaste k online platformě SupplyOn. Rozhraní SupplyOn VMI vám umožňuje sledovat stav zásob na skladě a plánování požadavků vašich zákazníků. Vy poté nezávisle udržujete úrovně zásob na skladě v rámci dohodnutých minimálních a maximálních limitů. Budete také automaticky upozorněni e-mailem, pokud hrozí překročení nebo nedosažení definovaných limitů úrovní zásob.

Stav zásob může být vizualizován pro jakoukoli dobu do budoucnosti, aby bylo možné včas identifikovat potenciálně kritické situace. Můžete také simulovat plánované dodávky, abyste zjistili, jak se mění aktuální disponibilní zásoby v důsledku nově zadaných množství.

Výhody pro vás

  • Můžete optimálně plánovat výrobu a lépe využít své výrobní kapacity.
  • Dostáváte předběžná varování ohledně případného nedostatku – a tak bráníte panickému objednávání a nákladným nouzovým expedicím.
  • Spolehlivé informace vám umožňují jednat způsobem orientovaným na spotřebu namísto toho, abyste používali pokyny k dodání.