Jogi Megjegyzések

Copyright: Minden jog fenntartva.


A webhelyen található szövegekre, képekre, videókra és egyéb tartalmakra vonatkozó kizárólagos szerzői jogokat és egyéb ipari tulajdonjogokat a SupplyOn AG vagy egyes egyedi esetekben harmadik felek birtokolják. A webhelyet és annak tartalmát tilos sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, tárolni vagy harmadik személy számára kereskedelmi célokból hozzáférhetővé tenni.

A SupplyOn AG felelőssége

A webhely tartalma kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgál. A webhelyet a SupplyOn AG a lehető legnagyobb gondossággal állította össze. A vállalat mindazonáltal nem tudja garantálni, hogy a webhelyen található információk helyesek és pontosak.

A németországi telemédiatörvény (TMG) 7. szakaszának 1. paragrafusa értelmében a SupplyOn AG mint szolgáltató felelős a webhelyen bemutatott információkért, az érvényben lévő általános jogszabályokkal összhangban. A SupplyOn AG nem köteles a közzétett vagy tárolt, külső forrásból származó információk, sem az illegális tevékenységekre utaló jelek figyelésére. Ez nem érinti az információk eltávolítására vagy használatának megakadályozására vonatkozó kötelezettségeket az érvényben lévő általános jogszabályokkal összhangban.

A SupplyOn AG webhelye külső felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz. A SupplyOn AG elhatárolódik magát minden olyan külső tartalomtól, amely hivatkozásokon keresztül érhető el, és nincs semmilyen befolyása a hivatkozott webhelyek tartalmára. Az ilyen tartalmakért minden esetben a megfelelő tulajdonosok és szolgáltatók felelősek. A külső felek webhelyeire mutató hivatkozások létrehozásakor a webhelyek nem tartalmaztak láthatóan illegális tartalmakat. A SupplyOn AG rendszeresen felülvizsgálja, hogy a hivatkozások között vannak-e illegális tartalmú oldalakra mutató hivatkozások, és az ilyeneket jogsértés esetén azonnal eltávolítja.

A szerkesztői csapat megjegyzése

A személyes adatok védelme a webhelyen közzétett saját adatainkra is vonatkozik. A kapcsolatfelvételi adatokat, például a postai címeket, telefon- és faxszámokat, valamint e-mail-címeket tilos kéretlen információk küldéséhez használni. A SupplyOn AG és a webhelyen feltüntetett valamennyi személy ezúton megtiltja adatai kereskedelmi célú felhasználását és továbbítását. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy az úgynevezett levélszemét (spam) üzenetek küldői ellen jogi intézkedéseket foganatosítsunk a tilalom megszegése esetén.